Základné informácie

 • Organizátor: klub Devils Čadca v pôsobnosti Devils Čadca o.z.
 • Kapacita turnaja: 12 tímov
 • Veková kategória: Muži (15 rokov a viac) + možnosť mať v tíme aj ženy (15 rokov a viac).
 • Miesto konania: Mestská športová hala PRATEX v Čadci (rozmery ihriska 40x20m, systém hrania 5+1).
 • Zdravotná služba: Štart na turnaji na vlastné riziko. V prípade potreby je volaná RZP.
 • Rozhodcovia: Licencovaní (zabezpečí organizátor)

Program

Družstvá sa rozlosujú do skupín. V prvý hrací deň (sobota) sa odohrajú vzájomné zápasy v skupinách A,B,C,D a osemfinále. Tímy na prvom mieste vo svojich skupinách postupujú do štvrťfinále automaticky. Ostatné odohrajú osemfinále. Nasledovný deň (nedeľa) sa odohrajú zápasy o postup – štvrťfinále, semifinále, o 3. miesto, finále. Po finále bude vyhodnotenie turnaja a odovzdávanie cien.

Štartovné

230 € (na tím) treba uhradiť na účet (ktorý obdržíte od organizačného tímu po registrácií) do 1.5. .
Tím, ktorý nebude mať do tohto termínu (vrátane) uhradené štartovné, bude z turnaja automaticky vyradený a jeho miesto bude ponúknuté náhradníkom.
Tím je prihlásený na turnaj až po vykonanej platbe. Pri platbe je potrebné uviesť do poznámky názov klubu.
Platbu za štartovné je možné platiť len prevodom na účet, platba v hotovosti na mieste nie je možná!
V prípade, že sa tím nezúčastní turnaja alebo odriekne účasť po 15.5. štartovné sa nevracia!

Rozpis turnaja bude zverejnený po poslednom termíne prihlásenia.

ID náramok

Dostane každý člen družstva uvedený na súpiske, mužstvo však musí mať zaplatené štartovné. Náramok je v cene štartovného. ID náramok je určený predovšetkým na identifikáciu hráčov, doplnkom sú jednotlivé výhody a zľavy, ktoré upresníme neskôr. Na zápas nemôže nastúpiť žiadny hráč bez turnajového ID náramku! Ak rozhodca zistí štart hráča bez ID náramku počas zápasu, nasleduje kontumácia v neprospech previnilého družstva!

Registrácia tímu na mieste, vyzdvihnutie ID náramkov

Sobota od 7.00 v športovej hale PRATEX. Registrácia je možná aj v priebehu doobedných hodín, ak tím nepríde do haly na 7.00.

Pre registráciu tímu na turnaj je potrebné:

 • vypísať záväzný registračný formulár *
 • zaplatenie zálohy
 • zaplatenie štartovného
 • vypísať formulár hmotnej zodpovednosti - na mieste

Registračný formulár nájdete na stránke v sekcii REGISTRÁCIA.

Poistenie hráčov

Turnaj nie je poistený a každý hráč štartuje na vlastné nebezpečie. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zranenie, chorobu alebo stratu osobných vecí.

Ceny

 • za 1. miesto – pohár, medaily, prize money *
 • za 2. miesto – pohár, medaily
 • za 3. miesto – pohár, medaily
 • Ocenenie najlepší brankár
 • Ocenenie najlepší strelec
 • Ocenenie najlepší nahrávač
 • Ocenenie najlepší hráč

* Prize money bude vyplatené pri obsadení turnaja (12 tímov).

Ubytovanie

Ak budete potrebovať pomôcť s ubytovaním, dajte nám vedieť.

Pravidlá turnaja

O umiestnení v základných skupinách rozhoduje

 • počet bodov
 • vzájomný zápas
 • gólový rozdiel
 • počet strelených gólov
 • los

Po remíze v základných skupinách platí remízový stav - bez nájazdov.
Po remíze vo vyraďovacích zápasoch (osemfinále, štvrťfinále, semifinále, o 3. miesto, finále) následuje séria 3 nájazdov.

Hrací čas

 • 2 x 15 minút hrubý čas – zápasy v skupinách, osemfinále. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).
 • 2 x 15 minút hrubý čas – štvrťfinále, semifinále, o 3. miesto. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).
 • 2 x 20 minút hrubý čas – finále. Prestávka medzi polčasom je max. 5 minút. Čas sa zastavuje len na pokyn rozhodcu (time-out).

Tresty

2, 5, 10 minút, ČK 1, ČK 2, ČK 3

Počet hráčov

5 + 1

Štart hráča

Každý hráč môže štartovať len v jednom tíme počas celého turnaja! Hráč musí byť zapísaný na turnajovej súpiske a musí mať ID náramok!
Počas turnaja nie je možné dopisovať hráčov do súpisky.

Time-out

Každé družstvo má nárok na 1x time-out (30 sekúnd) v jednom zápase.

Priestupky – hmotná zodpovednosť

Ak niektorý hráč z tímu spôsobí akúkoľvek škodu na majetku v mieste diania, dotyčný bude musieť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške!
Zodpovedná osoba daného tímu nesie zodpovednosť za prípadné škody.

Protesty

Protesty rieši štvorčlenná komisia v zložení dvoch organizátorov turnaja a dvaja rozhodcovia zo zápasu, z ktorého priestupok pochádza, najneskôr do hodiny po zápase. Poplatok za podanie protestu je 30 €. Rozhodnutie komisie je konečné. Poplatok sa v prípade zamietnutia protestu nevracia. Herné situácie v zápase sú plne v kompetencii rozhodcov zápasu.

Turnajová súpiska

Každé družstvo je povinné odovzdať záväznú súpisku. Na súpiske treba vyznačiť kapitána družstva (C) a takisto brankárov (B1, B2). Na zápas môžu nastúpiť len hráči uvedení na súpiske podpísanej kapitánom družstva. Podľa možnosti uviesť aj čísla dresov. Maximálny celkový počet hráčov aj s brankármi na súpiske je 20 osôb.

Zápis o stretnutí

Zápisy budú vypĺňané elektronicky, preto je potrebná záväzná súpiska.

Čakacia doba

Je maximálne 5 min., potom nasleduje kontumácia 0 : 5 v neprospech nezúčastneného družstva.

Vylúčenia hráča

ČK 1 – vylúčenie hráča do konca zápasu, ČK 2 – stop na ďalšie stretnutie, ČK 3 – vylúčenie z celého turnaja.
Hráč, ktorý fyzicky napadne spoluhráča, protihráča, rozhodcu, usporiadateľa, alebo diváka bude potrestaný vylúčením z celého turnaja.
Pri nejakej komplikácii alebo závažnejšom probléme sa zavolajú vedúci družstiev a problém sa bude riešiť spoločne.

Výstroj hráčov a farba dresov

Výstroj hráčov musí obsahovať rovnaké dresy celého družstva a označenie číslami od 1 do 99 (čísla sú povinné). V prípade rovnakých dresov je hosťujúce družstvo povinné prezliecť sa do sady dresov inej farby, alebo použiť rozlišovacie tričká. Kapitán musí mať kapitánsku pásku, inak nebude rozhodcom považovaný za kapitána.

Šatne

Budú poskytnuté uzamykateľné šatne. Pravdepodobne dva kluby v jednej šatni. Usporiadateľ neručí za stratené osobné veci v priebehu celého turnaja.
Kľúče od šatne sa odkladajú v turnajovom bufete, aby boli k dispozícii pre oba tímy.

Predzápasová príprava

Nemôže prebiehať priamo na ihrisku. V športovej hale je možnosť pripravovať sa v priľahlých miestach mimo ihriska za mantinelmi (za bránkami). Vo finálový deň bude predzápasová príprava povolená a dĺžka bude závisieť od priebehu turnaja.

Hmotná zodpovednosť – vedúci tímu

Vedúci každého tímu pri registrácii (v sobotu) podpíše formulár hmotnej zodpovednosti, že bol upovedomený o pravidlách hmotnej zodpovednosti na turnaji za svoj tím. Svojim podpisom preberá zodpovednosť za škody spôsobené jeho tímom a rodinnými príslušníkmi hráčov/brankárov/trénerov.

Ostatné

* Hráč prihlásením súhlasí so zverejnením obrázkových materiálov (fotografií), videomateriálov. V prípade individuálneho ocenenia hráča/brankára súhlasí aj so zverejnením osobných údajov ako Meno, Priezvisko, Mesto, Tím v miestnej tlači, webovom sídle turnaja, a pod..

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu propozícii, zmenu hracieho času (vo výnimočných prípadoch).